Bengkel Penghasilan Bahan Pembelajaran Persekitaran Secara Online (frog vle)

Bengkel ini telah diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pensyarah baru mengenai Frog Vle. Di samping itu dapat memperkenalkan kepada pensyarah aplikasi Frog, memberi inspirasi kepada pensyarah tentang perlunya ada kaedah pengajaran dan pembelajaran baru melalui Frog Vle.

Bengkel Penghasilan Bahan Pembelajaran Persekitaran Secara Online (Frog Vle) 

Tarikh : 10 Mac 2017 ( Jumaat)

Masa : 11.00 pagi

Tempat : Makmal Bestari 2