BENGKEL BAHAN PEMBELAJARAN SECARA ONLINE (VLE)

Bengkel ini telah diadakan pada 21 Oktober 2016 pada jam 3.00 petang – 5.00 petang di Makmal Bestari 2.

Peserta bengkel terdiri daripada pensyarah akademik dan vokasional.

kursus-vlog2

Objektif bengkel ini memperkenalkan VLE FROG kepada pensyarah-pensyarah kolej, memotivasikan dan memberi inspirasi kepada para peserta tentang perlunya kaedah pengajaran baru, memberi pendedahan kepada pensyarah mengenai pengajaran melalui frog vle serta memberi pendedahan kaedah penyampaian sumber atau bahan pembelajaran yang baru.