Teknologi Elektronik (ETN)

Deskripsi

 • Pelatih mempelajari tentang keselamatan bengkel mengikut amalan OSH
 • Pelatih mempelajari tentang komponen elektronik serta sambungan litar
 • Pelatih dapat mempelajari binaan serta sambungan mesin arus terus
 • Pelatih mempelajari dan melukis lukisan elektrik dan geometri dengan kaedah yang betul.
 • Mempelajari dan mengenali kaedah
  pendawaian ,aksesori,serta pengujian litar pendawain domestik
 • Mempelajari dan mengenali kaedah pendawaian ,aksesori,serta pengujian litar pendawain industri
 • Pelatih dapat mengenali dan mempelajari meter-meter elektrik dan kegunaanya, komponen-komponen asas pada litar elektronik.
 • Pelatih dapat mempelajari pendawaian  serta pengujian  litar  3 fasa, lukisan ortograpik,isometric serta lukisan elektrik 3 fasa.
 • Pelatih dapat mempelajari kendalian litar elektronik serta membuat litar tercetak elektronik.
 • Pelatih dapat mempelajari pendawaian 3 fasa kabel tray, komponen serta aksesori litar kawalan dan mempelajari binaan serta sambungan litar mesin arus ulangalik
 • Pelajar dapat mempelajari dan memasang kabel tray ,kabel riser,duct, kabel bawah tanah dan memasang sub papan suis dan papan suis utama .
 • Pelajar dapat mempelajari system kebakaran,penghawa dingin serta menyelenggara sambungan .
 • Pelatih dapat menguji papan suis ,menentukan dan menanda ponnit kabel dan menguji kekutuban pengubah.
 • Pelatih dapat mempelajari program plc dan  kawalan system
 • Dapat mempelajari penyelenggaran papan suis utama,, mesin ,pencawang,penjana mengikut  jadual
 • Pelajar dapat mempelajari cara-cara membuat kerja-kerja pengurusan pejabat seperti mesyuarat ,membuat belajawan dan menyelia staff bawahan
 • Pelajar dapat mempelajari cara cara membuat perbelajaan tahunan,membuat laporan aktiviti dan membuat mesyuarat
 • Pelajar akan membuat projek akhir semester.